Εστιατόρια με θέα Εστιατόρια με κήπο ή αυλή Εστιατόρια Επωνύμων Βραβευμένα Εστιατόρια Φημισμένα Εστιατόρια Προσφορές Εστιατορίων
Διαγωνισμός για ταξίδι στη Μύκονο!1. Κάνε like στην σελίδα του 4menu.gr στο facebook εδώ!
2. Κάνε share το link του διαγωνισμού πατώντας εδώ!
3. Εγγραφή στο Newsletter!
Καλή επιτυχία!
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» (εφεξής «η εταιρεία») και με διακριτικό τίτλο P.aR, που εδρεύει στον Πειραιά επί της οδού Κολοκοτρώνη 92-94, διοργανώνει διαγωνισμό (εφεξής «ο διαγωνισμός») με δώρο από δύο (2) δωρεάν διανυκτερεύσεις για τρεις (3) τυχερούς στο πολυτελές ξενοδοχείο 5* Apollonia Resort της Μυκόνου.
Οι εν λόγω όροι (εφεξής «οι όροι συμμετοχής») καθορίζουν το πλαίσιο συμμετοχής κάθε δικαιούχου στο διαγωνισμό της κλήρωσης και της ανάδειξης νικητών.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους όρους συμμετοχής, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή να ματαιώνει το διαγωνισμό ολόκληρο ή μέρος αυτού, καθώς επίσης να τροποποιεί τα δώρα ή την ποσότητα των δώρων για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε, με δημοσίευση στον διαδικτυακό τόπο της τελευταίας, www.4menu.gr (εφεξής «το website») στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού. Κάθε συμμετέχων δεσμεύεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε μεταβολή. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Η συνολική διάρκεια του διαγωνισμού (εφεξής «η διάρκεια») καθορίζεται από τις 27/06/2012 (έναρξη στις 10:00), έως και 03/09/2012 (λήξη στις 23:59:59).
2. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες του website που είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος. Για να θεωρηθεί κάποιος συμμετέχων στο διαγωνισμό (εφεξής «ο συμμετέχων»), θα πρέπει να προβεί σε ενέργεια like μέσω facebook και έπειτα σε εγγραφή του δηλώνοντας την ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail) στο πεδίο newsletter του website με έγκυρο και επιβεβαιωμένο e-mail. Ο κάθε χρήστης μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στο διαγωνισμό μόνο μια φορά. Διευκρινίζεται ότι το φυσικό πρόσωπο δεν μπορεί να αναδειχθεί νικητής περισσότερες από μία φορές. Επίσης, τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία της κλήρωσης η ενέργεια like στο facebook πρέπει να είναι σε ισχύ και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) στη λίστα αποστολής newsletter του website ενεργή.
3. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 04/09/2012 και ώρα 18:30, στην έδρα της εταιρείας και με βάση των έγκυρων συμμετοχών καθ'όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.
4. Η διαδικασία κλήρωσης: κάθε εγγεγραμμένο μέλος παίρνει αύξοντα αριθμό, αρχίζοντας από το 1. Κάθε κλήρος με αριθμό που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο εγγεγραμμένο μέλος εφόσον κληρωθεί, δεν θα λαμβάνει μέρος στη συνέχεια του διαγωνισμού. Η κληρωτίδα θα είναι μία και μόνον μία και θα χρησιμοποιηθούν όλοι οι αριθμοί που αντιστοιχούν σε κάθε εγγεγραμμένο μέλος.
5. Οι εγγεγραμμένοι ως μέλη στη λίστα αποστολής newsletter του website που έχουν προβεί σε ενέργεια like μέσω facebook, θεωρούνται ήδη εγγεγραμμένα μέλη, εφόσον έχουν προβεί στις ενέργειες αυτές σε παρελθοντικό χρόνο από τη στιγμή της έναρξης του διαγωνισμού.

-Ο 1ος κληρωθείς αριθμός κερδίζει δύο (2) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο Apollonia Resort. Άφιξη στις 21/09/2012, αναχώρηση στις 23/09/2012.
-Ο 2ος κληρωθείς αριθμός κερδίζει δύο (2) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο Apollonia Resort. Άφιξη στις 21/09/2012, αναχώρηση στις 23/09/2012.
-Ο 3ος κληρωθείς αριθμός κερδίζει δύο (2) διανυκτερεύσεις σε δίκλινο δωμάτιο στο Apollonia Resort. Άφιξη στις 21/09/2012, αναχώρηση στις 23/09/2012.

Θα κληρωθούν τρεις (3) επιπλέον αριθμοί ως αναπληρωματικοί και οι χρήστες στους οποίους αντιστοιχούν θα ειδοποιηθούν σε περίπτωση κωλύματος και άρνησης αποδοχής οποιουδήποτε εκ των νικητών του διαγωνισμού.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του τόπου και χρόνου διεξαγωγής της κλήρωσης, με νεότερη ανάρτηση ανακοίνωσης στο website. Τα ονόματα των νικητών και των αναπληρωματικών (με σειρά κλήρωσης) θα αναρτηθούν στο website της εταιρείας.
Μετά την κλήρωση και εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από αυτήν, θα επιχειρείται από εντεταλμένους προς τούτο συνεργάτες, επικοινωνία με το νικητή στην ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω της οποίας έλαβε μέρος στο διαγωνισμό και αναδείχθηκε νικητής, με σκοπό την ενημέρωσή του για τον τρόπο απόδοσης και χρήσης του δώρου. Κατά την επικοινωνία θα ζητούνται από το νικητή τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ΑΔΤ κλπ) για την ταυτοποίησή του κατά τη χρήση του δώρου.
Τα δώρα-διανυκτερεύσεις είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα ή άλλες ημερομηνίες χρήσης ή η εξαργύρωση αυτών με χρηματικό ποσό σε οποιαδήποτε τιμή.
Οι νικητές θα πρέπει απαραιτήτως κατά τη χρήση του δώρου να προσκομίσουν και να επιδείξουν μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό τους ανεπίσημο έγγραφο -ως νικητής του διαγωνισμού- από την εταιρεία που θα τους έχει σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).
Σε περίπτωση κωλύματος του νικητή για χρήση του δώρου, δεν μπορεί να αντικατασταθεί η χρήση του από άλλον που έχει επιλέξει ο νικητής. Ο νικητής χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα εξαργύρωσης του δώρου σε περίπτωση που:
α) για οποιονδήποτε λόγο δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται ουσιώδεις.
β) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση/χρήση του δώρου προβεί άκαρπη.
γ)σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιαστεί ή παρουσιαστεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση/χρήση του δώρου.
δ) σε κάθε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής ενός νικητή, το δικαίωμά του στο δώρο αποκτά ο αμέσως επόμενος αναπληρωματικός.

Ο νικητής είναι υποχρεωμένος τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν την αξιοποίηση/χρήση του δώρου να προβεί στην απαραίτητη ενέργεια επιβεβαίωσης της άφιξής του απέναντι στη διεύθυνση του ξενοδοχείου που έχει κληρωθεί, με τηλεφωνική ενέργεια.

-Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι τη λήξη αυτού, η εταιρεία δικαιούται να χρησιμοποιεί το δώρο και για σκοπούς διαφήμισης. Ο τελικός αποδέκτης του δώρου συναινεί ήδη με το παρόν στη συμμετοχή σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια, παραιτούμενος οιασδήποτε απαίτησης κατά της εταιρείας λόγω της προαναφερθείσας συμμετοχής του σε ενέργειες για διαφημιστικούς ή άλλους παρεμφερείς σκοπούς.
-Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της χρήσης του δώρου κατά τα προαναφερθέντα, κάθε υποχρέωση της εταιρείας παύει να υφίσταται. Η εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.
-Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στο website, καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος. Οι νικητές με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως.
-Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος τήρησης και επεξεργασίας των στοιχείων του από την εταιρεία για τους σκοπούς του διαγωνισμού, πάντα στο πλαίσιο της ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως εκάστοτε ισχύει.
-Για την έγκυρη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, ο εγγεγραμμένος πρέπει να είναι άνω των 18 ετών ή αν είναι κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γενική μέριμνα. Αν ο νικητής είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει και να κάνει χρήση του δώρου που έχει κερδίσει μόνο με τη συνοδεία του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού και εφόσον η συνοδός είναι εγγεγραμμένο μέλος του website.
-Η χρήση των δώρων καθώς και οι νικητές με τους συνοδούς αυτών πρέπει να ακολουθούν τους κανονισμούς του κάθε ξενοδοχείου. Σε περίπτωση κακής χρήσης του δώρου που έγκειται στους κανονισμούς του εκάστοτε ξενοδοχείου, φθοράς από το νικητή και συνοδό σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του εκάστοτε ξενοδοχείου, καθώς και σε αντικείμενα αυτού, ο νικητής καθώς και ο συνοδός του είναι υποχρεωμένοι να καλύψουν τις απαιτήσεις της εταιρείας στην οποία ανήκει το εκάστοτε ξενοδοχείο.
-Η εταιρεία δε φέρει καμία υποχρέωση σε ανωτέρω ζημιές απέναντι στα ξενοδοχεία καθώς επίσης καμία υποχρέωση συμβιβασμού για λογαριασμό του νικητή και του συνοδού που κάνει χρήση του δώρου.
-Η εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης των στοιχείων του εγγεγραμμένου μέλους μόνο στο επίπεδο αποστολής ενημερωτικών δελτίων στο e-mail του μέλους, σχετικά με νέες ή παλαιότερες ενέργειες της εταιρείας.
 

Δημοφιλείς αναζητήσεις

Πρόσφατα Άρθρα

  • Βουρ...στο πατσά προτείνει το ελληνικό μαγειρίο, ''ο Αντώνης'' στο Κερατσίνι!…
  • Βουρ...στο πατσά προτείνει το ελληνικό μαγειρίο, ''ο Αντώνης'' στο Κερατσίνι!…
  • Βουρ...στο πατσά προτείνει το ελληνικό μαγειρίο, ''ο Αντώνης'' στο Κερατσίνι!…